diumenge, 13 de desembre de 2009

Les dones al cinema

Un estudi promogut per la CIMA (Asociación de mujeres cineastas y del medio audiovisual) i elaborat per un equip de la UCM (Universidad Complutense de Madrid) revela que en les professions del sector audiovisual la presència femenina és escassa. L'estudi es divideix en tres grans blocs: les categories professionals al cine, la desigualtat de gènere en l'accés a la direcció de llargmetratges, i finalment una anàlisi comparativa de la representació de les dones en les pel·lícules espanyoles des de 2000 a 2006.
Les dades estadístiques parlen per si mateixes: en direcció només hi ha el 7% de dones, les guionistes representen el 15% i les productores el 20%. El percentatge més alt de dones el trobem al grup professional especialista (és a dir, vestuari, maquillatge, perruqueria), i en l'únic grup en què se supera el percentage masculí; invertint-se fins i tot les proporcions (75,5% de dones). En el cas dels jurats dels principals festivals de cinema espanyols, les dones en cap cas no arriben a la situació de paritat, és a dir, al 40%. Tot això no deixa de ser una mostra més de la segregació horitzontal en el mercat de treball, també present en aquest sector.
Per tal de fer front a aquesta realitat, va néixer la CIMA, una associació de dones professionals del món del cinema que té l'objectiu de fomentar la presència equitativa de les dones en els mitjans audiovisuals, per tal de contribuir a crear una societat més igualitària i diversa. Els seus objectius se concreten en:
  • Defensar la igualtat d'oportunitats en l'accés als llocs direcció i decisió dels mitjans audiovisuals i cinematogràfics, incrementant en ells el protagonisme i la influència de les dones i promovent, en general, l'accés de dones a l'esfera audiovisual;
  • Promoure una imatge no esbiaixada i més real de la dona en els mitjans audiovisuals que ajudi a dignificar la imatge pública de la dona i ajudi a crear imatges de referència a les noves generacions de dones;
  • Promoure la presència paritària de dones en totes les àrees públiques relacionades amb els mitjans audiovisuals.
Cal fer esment també que recentment el Ministerio de Cultura del Govern espanyol, ha elaborat l'Ordre Ministerial que desenvolupa la Llei del Cine en matèria d'ajudes públiques. En aquest sentit, és important remarcar que s'ha introduït un criteri d'acció positiva de gènere, de tal manera que, entre dos projectes que tinguin puntuació idèntica, es donarà preferència al projecte que compti amb una dona com a directora o autora del guió, fins a un màxim del 50% dels projectes aprovats. Així mateix, se sumen dos punts en cas d'haver-hi una composició equilibrada de dones i homes entre les persones responsables dels diferents equips tècnics de la producció.
La llei, aprovada l'any 2007, preveia entre les seves disposicions, mesures de foment de la igualtat de gènere en l'àmbit de la creació cinematogràfica i audiovisual.
Entorn d'aquesta temàtica, també és important destacar que els propers 9 i 10 de novembre, a Sevilla, tindran lloc les jornades “El audiovisual ante la Ley de Igualdad” que pretenen acostar la Llei d'Igualtat a les organitzacions i agents socials de la indústria audiovisual, amb l'objectiu que introdueixin la igualtat transversalment, com a criteri d'actuació i de qualitat en la gestió audiovisual i com a element essencial sobre el qual produir i partir en la creació pròpia del sector.
En aquestes jornades especialistes de l'àmbit polític, econòmic i social impartiran conferències sobre els aspectes més rellevants de la Llei d'Igualtat i la seva aplicació en el sector audiovisual, les repercussions d'aquesta legislació en el teixit empresarial d'aquesta indústria, i la importància de la perspectiva de gènere en l'activitat audiovisual, que posarà de manifest les principals dificultats i reptes que afronten les professionals i empresàries del sector.
Una altra iniciativa que val la pena anomenar és la “Semana Internacional de Cine Ciudad de Cuenca Mujeres en dirección” que enguany arriba a la seva quarta edició, el principal objectiu de la qual és la difusió i la promoció de pel·lícules de categoria artística dirigides per dones, de manera que contribueixin al coneixement de la cinematografia mundial.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada