dimecres, 11 de maig de 2011

Les noies resisteixen millor l’atur que no pas els nois gràcies a una major formació

Avui, 8 de març, es commemora el 100è Dia Internacional de les Dones

Dia Internacional de les Dones
El col·lectiu femení resisteix millor els efectes de l’atur juvenil que no pas el masculí, segons les estadístiques. I cada vegada amb més diferència. Així, si fins el 2007 les noies catalanes d’entre 16 i 29 anys patien un atur sempre superior als dels nois –del 10% contra el 8% en aquell any-, a partir del 2008 es van capgirar els percentatges. Des d’aleshores, les joves han anat registrant taxes d’atur cada cop més allunyades de les dels nois joves: fins a un 10% menys segons les estadístiques de l’Observatori Català de la Joventut, elaborades a partir de les dades de l’EPA. Avui les noies a l’atur són el 24%, mentre que els nois tenen una taxa del 34%.
Aquesta major capacitat de resistència de les dones en relació als nois s’explica -en gran part- pels majors índex de formació reglada i, en conseqüència, per haver-se adaptat millor als canvis que la crisi econòmica ha provocat sobre el mercat laboral. Així, mentre que molts nois van abandonar prematurament els estudis obligatoris davant de les oportunitats de feina que oferia la construcció, moltes noies van apostar per continuar estudiant. A més, les dades indiquen que la proporció de noies amb ocupacions qualificades (directives, professionals i tècniques) ja supera la dels nois (12% contra 21%).
Cal dir que aquest és també un canvi històric, ja que abans eren les dones les que abandonaven abans els estudis per ocupar-se dels fills o incorporar-se a feines poc qualificades. Tot i això, cal recordar que les noies joves continuen treballant en sectors menys valorats i que tenen salaris inferiors.
L’Institut Català de les Dones ha programat per avui, 8 de març, un seguit d’actes per commemorar el centenari del Dia Internacional de les Dones (1911-2011).
Per a més informació:
Actes de l’Institut Català de la Dones
Informe mundial de les dones al món

Fuente: http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.62bd415c0f11adc77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=5dfee0542b52a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5dfee0542b52a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=8aad64111949e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada