dilluns, 7 de desembre de 2009

De la violència masclista se'n pot sortir: L'opció és teva

En el que va d'any, la violència masclista s'ha cobrat la vida de 43 dones (dades del Ministeri d'Igualtat a 28 setembre de 2009). L'opció d'eliminar totalment aquesta xacra social és nostra, de totes les persones i agents socials que participem d'una societat basada en el principi d'igualtat.
Denúncia i aïlla el maltratador, fes saber a la dona maltractada que no està sola, i mostra el teu rebuig més profund a aquesta xacra social.
L'opció és teva.
COMFIA-CCOO impulsa el desenvolupament de polítiques d'igualtat entre dones i homes com únic camí per aconseguir eradicar la violència de gènere, un repte difícil però no impossible i que possibilitarà que les dones víctimes de violència de gènere surtin amb vida de l'espiral de la violència.

COMFIA-CCOO té un compromís amb les dones víctimes de la violència de gènere, reforçant el paper fonamental de l'acció sindical i la negociació col·lectiva en la difusió i sensibilització de les mesures recollides en la Llei integral contra la violència.
Aquesta ha estat la nostra opció.

Si estàs patint una situació de violència masclista a la teva llar has de saber que hi ha una sèrie de drets laborals que t'assisteixen:
  •  Reducció de la jornada de treball amb disminució proporcional del salari.
  •  Reordenació del temps de treball (adaptació d'horari o horari flexible).
  •  Canvi de centre de treball a la mateixa localitat o trasllat a una altra diferent.
  •  Possibilitat de suspensió voluntària del contracte de treball amb dret a prestació per atur.
  •  Extinció voluntària del contracte de treball amb dret a prestació per atur.
  •  Reconeixement de causa justificada en les absències o faltes de puntualitat motivades per situacions físiques o psicològiques, acreditades pels serveis socials o de salut.
  •  Protecció davant de l'atur.
Tu tens l'opció.
L'assetjament sexual al lloc de treball és una forma més de violència contra les dones, que històricament s'ha silenciat. Pot abraçar una àmplia gamma de conductes, que van des de les bromes o comentaris degradants envers les dones, fins a l'atac sexual. En l'àmbit laboral, la taxa d'absentisme entre les víctimes d'assetjament sexual és molt elevada, essent imprescindible que les empreses es comprometin a garantir un ambient de treball lliure de violència. L'assetjament sexual al lloc de treball està penalitzat per la Llei, i no hem de ser testimonis muts del patiment de qui el sofreix.

Telèfon contra el maltractador  016
900 116 016
per a persones amb discapacitats auditives

 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada